28

Wolontariat 2017

Sprawozdanie z działalności wolontariatu w roku 2017

W roku 2017 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 5 osób oraz 8 osób oddelegowanych do pracy w GOPS w ramach porozumień ze Stowarzyszeniem Jeden Świat w Poznaniu. Dodatkowo ok. 92 wolontariuszy udzielało się w ramach wolontariatu akcyjnego. Około 64 % wszystkich wolontariuszy stanowią kobiety, ok 36 % -mężczyźni. Wolontariusze wspierający GOPS w większości są w wieku gimnazjalnym. Łącznie w 2017 r. wolontariusze przepracowali ok. 944 godzin.

Wydarzenia w których brali udział wolontariusze.

- „Podziel się z sąsiadem”

 1. W dniach 31.03-9.04.2017 r. - 21 wolontariuszy. W akcji wzięło udział 10 sklepów z terenu gminy. Łącznie zebrano 285 kg żywności, z czego powstało około 50 paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy. Łącznie przepracowali 42 godziny.
 2. W dniach 8-17.12.2017 – 25 wolontariuszy. W akcji wzięło udział 7 sklepów z terenu gminy. Łącznie przygotowano około 100 paczek dla najuboższych klientów GOPS. Łącznie przepracowali 52 godziny.

Zbiórki żywności odbywały się we współpracy z Hufcem ZHP Pruszków.

- Klub Zimowa Stacja – w dniach 13.01.2017, 15.01.2017, 20-24.01.2017 – wzięło udział 8 wolontariuszy, łącznie przepracowali 65 godzin;

- Piknik Rodzinny w Opaczy Kolonii – w dniu 28.05.2017 r. – wzięło udział 13 wolontariuszy, łącznie przepracowali 39 godzin;

- Noc Bibliotek – w dniu 3.06.2017 r. w Bibliotece w Komorowie – 15 wolontariuszy - prace organizacyjne, animacja dzieci – malowanie buziek, modelowanie balonów, puszczanie baniek mydlanych. Łącznie przepracowali 60 godzin;

- Piknik z okazji Dnia Dziecka w Granicy – w dniu 11.06.2017 r. – wzięło udział 17 wolontariuszy, łącznie przepracowali 85 godzin.

- Dni Gminy Michałowice - w dniu 18.06.2017. W pomocy w przygotowaniach i przebiegu wzięło udział 20 wolontariuszy łącznie przepracowali 80 godzin;

- Obchody Święta Niepodległości – 11.11.2017 r. – 13 wolontariuszy – prace organizacyjne. Łącznie wolontariusze przepracowali 91 godzin.

- Mikołajkowa Niespodzianka w dniu 2.12.2017 r. w Regułach w Urzędzie Gminy wzięło udział 25 wolontariuszy. Pomagali w sprawach organizacyjnych i porządkowych, bawili się z dzieci i zachęcali do udziału w atrakcjach przygotowanych przez GOPS – malowanie buziek, modelowanie balonów, warsztaty plastyczne. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 130 dzieci w wieku od 3 do 12 lat, z rodzin objętych pomocą GOPS Gminy Michałowice. Łącznie wolontariusze przepracowali 150 godzin;


Projekty

- Projekt „Pokój zagadek Pani Marii”

W projekcie wzięło udział 20 osób - wolontariuszy w wieku od 13 lat, chętnych do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia pokoju zagadek (escape room)
i stworzenia takiego pokoju w bibliotece w Komorowie w oparciu o twórczość i życie pisarki Marii Dąbrowskiej. Projekt rozpoczął się w marcu 2017 r. i będzie kontynuowany do czerwca 2018 r.; realizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie oraz Fundacją Edukacji Międzykulturowej.

W ramach projektu przeprowadzono 6 spotkań/warsztatów z wolontariuszami mających na celu stworzenie „escape room’u” (pokoju zagadek) inspirowanego twórczością pisarki Marii Dąbrowskiej. Głównymi celami projektu były m.in. edukacja, stworzenie oferty wolontariatu kulturowego w bibliotece dla młodzieży – działania skierowanego, do grupy, która była najrzadziej obecna w bibliotece. W rezultacie powstała grupa wolontariuszy-twórców pokoju zagadek, która regularnie pracuje w jedną sobotę w miesiącu obsługując escape room. Wartością dodaną projektu jest fakt, że wolontariusze zaczęli utożsamiać się z biblioteką i angażują się również w inne działania regularnie współpracując z animatorami.

- „Ośmiorniczki dla wcześniaków w Gminie Michałowice”

W ramach ogólnopolskiego projektu „Ośmiorniczki dla wcześniaków” GOPS we współpracy
z Fundacją Małych Serc oraz Gminną Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie zorganizował międzypokoleniowe warsztaty dziergania ośmiorniczek
w czerwcu i listopadzie 2017 r. na terenie Gminy Michałowice. Projekt miał na celu promocję idei wolontariatu wśród seniorów oraz integrację międzypokoleniową seniorów i młodzieży, w tym dzielenie się talentami, umiejętnościami.

- Półkolonie/Workcamp w Opaczy – w dniach 17-30.08.2017 r

Półkolonie były zorganizowane dla 30 dzieci mieszkających na terenie Gminy Michałowice.
W projekcie brało udział 7 wolontariuszy z zagranicy (m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Rosji
i Włoch) oraz 4 wolontariuszy GOPS – wolontariusze wspólnie pomagali w przygotowaniu
i prowadzeniu zajęć dla dzieci. Łącznie przepracowali 876 godzin.

- Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy w Granicy – od stycznia do czerwca 2017 r. i od października do grudnia 2017 r. Łącznie pracę wychowawców wspierało 7 wolontariuszy, którzy przepracowali około 160 godzin.

Koalicja na rzecz wolontariatu

W 2017 r odbyły się 2 spotkania przedstawicieli organizacji i instytucji pozarządowych działających na terenie Gminy związanych z działalnością woluntarystyczną. W trakcie ich omawiane są bieżące problemy i wymieniane ważne informacje. Celem spotkań jest szansa na wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy jednostkami już pracującymi z wolontariuszami a tymi, które dopiero zamierzają współpracę rozpocząć. W 2017 r. na spotkaniach koalicji wypracowano wzór indeksu wolontariusza obowiązujący na terenie Gminy Michałowice oraz ujednolicenie wymiaru godzinowego zaangażowania wolontariusza - 40 godzin - na podstawie których szkolni koordynatorzy przyznają dodatkowe punkty na świadectwie kończącym gimnazjum/szkołę podstawową.

Ogłoszenia „Wolontariusz poszukiwany”

W 2017 r. GOPS opublikował 3 ogłoszenia (strony internetowe GOPS, Facebook) określające konkretne zapotrzebowanie na wolontariusza. Ogłoszenia dotyczyły:

 • pomocy w nauce w ramach pogotowia lekcyjnego dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 • wsparcia wychowawców w organizacji i poprowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych na świetlicy w Granicy
 • pomocy w przenoszeniu książek po remoncie w bibliotece w Komorowie

Na zamieszczone ogłoszenia odpowiedzieli chętni wolontariusze (2 już współpracujących z GOPS oraz wolontariusze działający w ramach Wolontariatu Dobra Wola w Komorowie). Podpisano 2 porozumienia.


Wydarzenia

Gminny Dzień Wolontariusza – 24.11.2017 r.

Wręczono 28 wyróżnień indywidualnych i 4 wyróżnienia grupowe dla wolontariuszy z 13 organizacji i instytucji działających na terenie naszej gminy. Wójt Gminy Michałowice wręczył dyplomy i upominki dla Wolontariuszy, którym przyznano tytuł Wolontariusza Roku 2017.

Klub Wolontariusza Gminy Michałowice

W roku 2017 r. odbyło się jedno spotkanie Klubu Wolontariusza Gminy Michałowice (30.09.2017 r.), w którym uczestniczyło 20 osób. Spotkanie miało charakter informacyjno-edukacyjny.

Szkolenia/warsztaty dla wolontariuszy

Odbyły się 2 warsztaty/szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności wolontariuszy:

 • warsztat z języka migowego – 21.01.2017 r. – uczestniczyło 8 wolontariuszy,
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 25.03.2017 r. – uczestniczyło 8 wolontariuszy.

W 2017 r. GOPS w ramach wolontariatu współpracował z:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
 • Fundacja Edukacji Międzykulturowej
 • Fundacja Małych Serc
 • Koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariusza w szkołach w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach,
 • Wolontariat Dobra Wola w Komorowie,
 • ZHP Pruszków


Promocja

W ramach promocji wolontariatu opracowano ulotkę informacyjną dla osób, które chciałyby zaangażować się w działania wolontarystyczne lub skorzystać z pomocy wolontariusza.

W roku 2017 r. na temat wolontariatu i akcji wspieranych przez naszych wolontariuszy pojawiły się artykuły:

Strona internetowa Urzędu Gminy:

 • Dzień Wolontariusza Gminy Michałowice – artykuł pt. Dobro czyń, wolontariuszem bądź!

Strona internetowa GOPS

 • Dzień wolontariusza
 • Ośmiorniczki dla wcześniaków
 • Zgłoś Wolontariusza do wyróżnienia!
 • Oferty dla wolontariuszy
 • Klub wolontariusza wystartował
 • Spotkanie Gminnego Klubu Wolontariusza
 • W 10 dni dookoła świata
 • Ośmiorniczki dla wcześniaków
 • Otwarcie Pokoju Zagadek
 • Warsztaty animacyjne
 • Akcja "Podziel się z sąsiadem" Wielkanoc 2017 zakończona
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla wolontariuszy
 • Escape room

Artykuły w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice

- nr 3 czerwiec 2017 – s. 8 – Ogólnopolskie seminarium – Rozwój społecznościowy , Mariusz Marcysiak; s. 12 – Uroczyste otwarcie boiska i festyn z okazji Dnia Dziecka w Granicy i Nowej Wsi, Mariusz Marcysiak; s. 13 – Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka w Opaczy-Kolonii, Mariusz Marcysiak

Strona internetowa WPR

 • artykuł dotyczący akcji Ośmiorniczki dla wcześniaków w Gminie Michałowice – Zrób ośmiorniczkę dla wcześniaków

TEL-KAB Telewizja Kablowa Pruszków

 • video relacja pt. Ogólnopolska Noc Bibliotek i "Pokój zagadek Pani Marii" w Komorowie

POPradio Pruszków

 • audycja pt. "Pokój zagadek Marii Dąbrowskiej" w Komorowie – Rozmowa o regionie w POPradiu 92,8 fm

Strona internetowa wolontariatu

Ponadto na stronie utworzono galerie relacjonujące wydarzenia z udziałem wolontariuszy w 2017 r. – zdjęcia z warsztatów, spotkań i akcji.

Klub Wolontariusza – grupa zamknięta na portalu Facebook

Klub Wolontariusza Gminy Michałowice, dostępny dla wolontariuszy jako platforma komunikacji z wolontariuszami, skupia on 158 członków.

Strona „Wolontariat w Gminie Michałowice” na portalu Facebook

Strona służy do umieszczania krótkich ogłoszeń oraz relacji dotyczących wydarzeń z udziałem wolontariuszy. Na koniec 2017 r. liczba osób, które "polubiły" stronę wynosiła 181.

obraz

źródło: Facebook, statystyka dotycząca strony

Poniższy wykres obrazuje zasięg postów, czyli liczbę osób, które zobaczyły umieszczane na stronie relacje. Rekordowy zasięg w 2017 r. wyniósł 3708 osób.

obraz

źródło: Facebook, statystyka dotycząca strony

Poniższe wykresy obrazują reakcje internautów na zamieszczane treści. Podobnie rekordowe ilości reakcji (35) i polubień (39) miały miejsce w okolicach czerwca 2017 r, czyli w trakcie realizacji akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków w Gminie Michałowice”.

obraz3

obraz4

Poniżej zestawiono posty najbardziej popularne wśród odbiorców. Do najbardziej popularnych relacji należą te, związane z projektami oraz akcjami wolontariackimi realizowanymi we współpracy z innymi instytucjami. Dzięki takiej współpracy poszerza się grono osób zainteresowanych naszymi działaniami.

obraz5

źródło: Facebook, statystyka dotycząca strony

Natalia Kremplak