22

Wolontariat 2016

Sprawozdanie z działalności wolontariatu w 2016 r.

W roku 2016 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 14 osób. Dodatkowo ok. 40 wolontariuszy udziela się w ramach wolontariatu akcyjnego. Około 80 % wszystkich wolontariuszy stanowią kobiety, ok 20% -mężczyźni. Wolontariusze wspierający GOPS w większości są w wieku gimnazjalnym, natomiast należy zauważyć, iż w ostatnim czasie wolontariat w Gminie Michałowice staje się popularny już nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób w wieku średnim oraz senioralnym. Łącznie w 2016 r. wolontariusze przepracowali ok. 944 godzin.


Wydarzenia w których brali udział wolontariusze.

W 2016r. wolontariusze dwukrotnie brali udział w akacji „Podziel się z sąsiadem”.

 • W dniach 11.03-20.03.2016 r. – 23 wolontariuszy. W akcji wzięło udział 10 sklepów z terenu gminy. Łącznie wolontariusze przepracowali 50 godzin.
 • W dniach 1.12-18.12.2016 r. - 10 wolontariuszy. W akcji wzięło udział 11 sklepów z terenu gminy. Łącznie przepracowali 55 godzin.

Zbiórki żywności odbywały się we współpracy z Hufcem ZHP Pruszków.

 • W dniu 10.04.2016 r. Wolontariusze pomagali przy wycieczce trzynaściorga dzieci do Muzeum Narodowego i Galerii Zachęta w Warszawie. Łącznie przepracowali 22 godzin.
  • W dniu 22.05.2016r. 14 wolontariuszy pomagało w organizacji pikniku rodzinnego w Opaczy. Łącznie przepracowali 70 godzin.
  • W dniu 28.05.2016 troje wolontariuszy pomagało w zajęciach dla dzieci z „street art.-u” Łącznie przepracowali 9 godzin
  • W dniu 4.06.2016 siedmioro wolontariuszy pomagało w organizacji pikniku rodzinnego w Nowej Wsi z Okazji dnia dziecka. Łącznie przepracowali 35 godzin.
 • Dni Gminy Michałowice 12.06.2016. W pomocy w przygotowaniach i przebiegu wzięło udział 20 wolontariuszy łącznie przepracowali 120 godzin.
 • 9.07.2016r. troje wolontariuszy pomagało w uroczystościach związanych zakończeniem projektu literackiego. Łącznie przepracowali 9 godzin.
 • w dniu 10.10.2016r. Troje wolontariuszy wsparło Radę Sołectwa Granica podczas spotkania dla mieszkańców z Panią Rozalia Skierkowska Rak opiekując się dziećmi. Łącznie przepracowali 9 godzin
 • Obchody Święta Niepodległości – 11.11.2016 r. – 23 wolontariuszy – prace organizacyjne. Łącznie wolontariusze przepracowali 60 godzin.
 • Mikołajkowa Niespodzianka w dniu 03.12.2016r. w Regułach w Urzędzie Gminy wzięło udział 15 wolontariuszy. Pomagali w sprawach organizacyjnych i porządkowych, bawili się z dzieci i zachęcali do udziału w atrakcjach przygotowanych przez GOPS – malowanie buziek, modelowanie balonów, warsztaty plastyczne. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 120 dzieci w wieku od 3 do 12 lat, z rodzin objętych pomocą GOPS Gminy Michałowice. Łącznie wolontariusze przepracowali 60 godziny.
 • Podsumowanie projektu Literacki Jedwabny Szlak oraz obchody 70 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie – 10 wolontariuszy, łącznie przepracowali 70 godzin.


Projekty

- Półkolonie/Workcamp w Opaczy

Półkolonie były zorganizowane dla 30 dzieci mieszkających na terenie Gminy Michałowice. W projekcie brało udział 4 wolontariuszy z zagranicy (m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Serbii i Włoch) oraz 4 wolontariuszy GOPS – wolontariusze wspólnie pomagali w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci. Łącznie przepracowali 240 godzin.

- Klub Zimowa Stacja

5-dniowe zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych. Pomagało w nich siedmioro wolontariuszy, łącznie przepracowali 28 godzin.

- Grupa wsparcia dla osób chorujących na cukrzycę

Grupa prowadzona przez wolontariuszkę Panią Rozalie Skierkowska – Rak - terapeutę i dietetyka dwa razy w miesiącu. Łącznie w roku 2016 Pani Rozalia przepracowała 16 godzin.

- Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy w Granicy

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu od września 2016 r. w świetlicy Granicka Zatoka Kultury w Granicy. Od października 2016 r. przy organizacji i prowadzeniu zajęć pomagała 1 wolontariuszka. W okresie od listopada do grudnia 2016 r. wolontariuszka przepracowała 23 godziny.

- Magazyn rzeczy używanych w Nowej Wsi

Magazyn prowadzony jest przez wolontariuszkę Panią Krystynę Bilińską dwa razy w tygodniu przez dwie godziny. W 2016roku Pani Krystyna przepracowała łącznie 208 godzin.

Koalicja na rzecz wolontariatu

W 2016 r odbyły się 2 spotkania przedstawicieli organizacji i instytucji pozarządowych działających na terenie Gminy związanych z działalnością woluntarystyczną. W trakcie ich omawiane są bieżące problemy i wymieniane ważne informacje. Celem spotkań jest szansa na wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy jednostkami już pracującymi z wolontariuszami a tymi, które dopiero zamierzają współpracę rozpocząć.


Wydarzenia

- Gminny Dzień Wolontariusza –26.11.2016 r.

Do wyróżnienia zgłoszonych zostało 23 wolontariuszy przez 11 instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy. Wójt Gminy Michałowice wręczył dyplomy i upominki dla Wolontariuszy, którym przyznano tytuł Wolontariusza Roku 2016.

Klub Wolontariusza

W roku 2016 r. odbyły się ramach Klubu Wolontariusza odbyło się:

 • w dniu 27.02.2016r. odbyło się spotkanie Klubu Wolontariusza nt. pracy zespołowej połączone z wyjściem do „Escape room” - 8 osób.
 • w dniu 16.05.2016. odbyło się szkolenie dla wolontariuszy z udzielania pierwszej pomocy, wzięło w nim udział 19 osób
 • w dniu 20.05.2016r. w Urzędzie Gminy w Regułach odbyło się spotkanie z polską świecką misjonarką Pani dr. Helena Pyz mieszkająca i działającą w Indiach.
 • w dniu 24.09.2016 r. odbyło się spotkanie Klubu Wolontariusza inaugurujące nowy rok szkolny. W spotkaniu wzięło udział 6 osób.
 • w dniu 15.10.2016r. 10 wolontariuszy wzięło udział w Warsztatach z kodowania „Link do Przyszłości" .

GOPS w ramach wolontariatu współpracuje z:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
 • Koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariusza w szkołach w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach
 • Stowarzyszenie Salutaris w Komorowie
 • Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Michałowice
 • ZHP Pruszków
 • OSP w Nowej Wsi

Działania edukacyjne nt. wolontariatu

W 2016 r. Koordynatorzy Gminnego Centrum wolontariatu przeprowadzili lekcje wychowawcze we Gimnazjum w Michałowicach oraz w Liceum w Komorowie (łącznie przeprowadzono 12 lekcji wychowawczych), brali udział w apelu w Gimnazjum w Nowej Wsi.


Promocja

W roku 2016 r. na temat wolontariatu i akcji wspieranych przez naszych wolontariuszy pojawiły się artykuły:

Strona internetowa Urzędu Gminy:

 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2016
 • Mikołajkowa Niespodzianka
 • potkanie z dr. Helena Pyz

Strona internetowa GOPS

Strona internetowa wolontariatu

Klub Wolontariusza – grupa zamknięta na portalu Facebook

Klub Wolontariusza Gminy Michałowice, dostępny dla wolontariuszy jako platforma komunikacji z młodzieżą, skupia on 123 członków.

Strona „Wolontariat w Gminie Michałowice” na portalu Facebook

Strona służy do umieszczania krótkich ogłoszeń oraz relacji dotyczących wydarzeń z udziałem wolontariuszy. Na koniec 2016 r. liczba osób, które "polubiły" stronę wynosiła 112.

wykres

źródło: Facebook, statystyka dotycząca strony

Poniżej zestawiono posty najbardziej popularne wśród odbiorców. Należy zauważyć, iż w 2016 r. nasi fani byli szczególnie zainteresowani wydarzeniami organizowanymi w ramach funkcjonowania Gminnego Centrum Wolontariatu lub samego GOPSu – świadczy o tym liczba wyświetleń poszczególnych postów.

tabela

źródło: Facebook, statystyka dotycząca strony