11

Wolontariat 2013

Poniżej można zapoznać się z informacjami dotyczącymi działalności wolontariatu w 2013 r. Najważniejsze dane oraz kalendarium wydarzeń.

WOLONTARIAT W 2013

AKCJE w których brali udział wolontariusze:

 1. „Podziel się z sąsiadem” w dniach 23-24.03.2013 r. w sklepach w Komorowie i Nowej Wsi. W akcję zaangażowało się 9 wolontariuszy. Pełnili oni 2 godzinne dyżury w sklepach, zachęcając do wzięcia udziału w akcji. Łącznie przepracowali oni 18 godzin. Z produktów zebranych w czasie akcji przygotowane zostały paczki żywnościowe.
 2. Powitanie Wiosny w dniu 20.04.2013 r. w Nowej Wsi zorganizowany przez Zarząd Osiedla Granica zakres usług świadczonych przez wolontariuszy obejmował 2 godzinne przygotowania do spotkania m.in. przy montażu na sali gimnastycznej oraz 2- godzinną pomoc przy stanowiskach animacyjnych. Spotkanie w Nowej Wsi promowało eko-nawyki czyli segregację odpadów, a także odbyła się wystawa plakatów przygotowanych przez dzieci i młodzież – promujących ekologię. Wzięło udział w akcji 4 wolontariuszy. Łącznie przepracowali 14 godzin.
 3. V Piknik Rodzinny w dniu 26.05.13 r. z okazji Dnia Matki i dziecka zorganizowany przez Radę Sołecką Opaczy – Kolonii w Opaczy. W festynie uczestniczyło 7 wolontariuszy. Łącznie przepracowali oni 25 godzin. Wolontariusze zajmowali się pracami organizacyjno- porządkowymi na terenie festynu. Zorganizowali konkurs z zagadkami w których dzieci mogły zdobyć drobne nagrody. W ramach festynu przygotowaliśmy stoisko z rysowaniem laurek- specjalnie z okazji Dnia Mamy. Wolontariusze roznosili łakocie oraz pilnowali urządzeń technicznych.
 4. Odjazdowa Biblioteka w Komorowie w dniu 8.06.13 r. wzięło udział 5 wolontariuszy. Wolontariusze zaangażowani byli w prace porządkowe i organizacyjne. Łącznie przepracowali oni 15 godzin.
 5. Dni Gminy Michałowice 23.06.13 r. wzięło udział 7 wolontariuszy. Łącznie przepracowali oni 32 godziny.
 6. Wyrób kotylionów w dniach 6-26.08.2013 r. na dożynki Gminne
 7. „Work Camp” 19- 30.08.2013 r. w Opaczy – Kolonii
 8. „Mikołajkowa Niespodzianka” w dniu 7.12.2013 r. w Regułach u której wzięło udział 20 wolontariuszy. Wolontariusze zajmowali się sprawami organizacyjno- porządkowymi, a także bawili się z dziećmi i zachęcali do udziału w atrakcjach przygotowanych przez GOPS. Impreza został przygotowana dla dzieci osób korzystających ze wsparcia Ośrodka. Łącznie wolontariusze przepracowali 50 godzin.
 9. „Podziel się z sąsiadem” w dniach 14-15.12.2013 r. w sklepie w Komorowie. Zaangażowanych było 9 wolontariuszy ze szkoły w Nowej Wsi. którzy pełnili 2-godzinne dyżury propagując idee akcji i zachęcając do wrzucenia do koszyka produktów żywnościowych. Łącznie przepracowali 18 godzin. Z produktów zebranych w czasie akcji przygotowane zostały paczki żywnościowe.

PROJEKTY

 • Projekt POGOTOWIE LEKCYJNE
  Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Komorowie. Wolontariusze pełnią dyżur w każdy piątek w godzinach 15.00- 17.00. Udzielają korepetycji oraz pomagają dzieciom w rozwiązywaniu pracy domowych. Dyżur pełnią 3 wolontariuszki uczennice gimnazjum w Komorowie. Świadczona jest tez indywidualna pomoc w nauce, taką pomoc oferują 2 wolontariuszki.
 • Projekt WORK CAMP – półkolonie w Opaczy
  Półkolonie zorganizowane dla 30 dzieci mieszkających na terenie Gminy Michałowice. W projekcie wzięło udział 6 wolontariuszy z zagranicy i koordynator. Przygotowali oni zajęcia dla dzieci, prezentacje o kulturze ich krajów, wspólnie uczyli się charakterystycznych słów z każdego z krajów. Poprzez półkolonie dzieci również mogły uczyć się języka angielskiego.
  Z GOPS wzięło udział 3 wolontariuszy, którzy na stale wspierali akcję w godz. 9.00-15.00 oraz 2 wolontariuszy którzy przygotowali zajęcia przeznaczone dla dzieci – zajęcia akrobatyczne oraz eksperymenty fizyczne.

WYDARZENIA

 • „Samorządowy Lider Zarządzania 2013”
  konkurs ogłoszony przez Związek Miast Polskich, którego ośrodek stał się finalistą. W dniu 24.06.2013 w Senacie RP odbyło się oficjalne przedstawienie projektów oraz wręczenie nagród laureatom. Ośrodek wraz z Urzędem Gminy otrzymał tytuł laureata konkursu w kategorii usługi społeczne, gminy wiejskie za projekt „Rozwój idei wolontariatu. Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu”.
 • Gminny Dzień Wolontariusza
  w dniu 29.11.2013 r. zostało zgłoszonych 108 wolontariuszy z następujących organizacji/instytucji: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Komorowie oraz w Opaczy-Kolonii, Związek Harcerstwa Polskiego, Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oraz Zespół Szkół w Michałowicach. Zostało szczególnie wyróżnionych 34 osoby listem gratulacyjnym oraz 74 osoby otrzymały dyplomy.
 • Galeria „Zakręceni na wolontariat”
  na 9 sztalugach gromadzi sylwetki 34 wolontariuszy, którzy szczególnie wyróżnili się swoja praca wolontariacką w roku 2013. Na przełomie listopad/grudzień dostępna była w Urzędzie Gminy w holu głównym, obecnie on-line na stronie wolontariatu.
 • Prowadzona jest również zbiórka nakrętek na rzecz fundacji

GOPS W RAMACH WOLONTARIATU WSPÓŁPRACUJE Z

 • Gminną Biblioteką Publiczną w Komorowie
  Biblioteka udostępnia salę komputerową gdzie wolontariuszki mogą pomagać w lekcjach, uczniom z terenu Gminy Michałowice. Organizowany jest dyżur wolontariatu.
 • Koordynatorami wolontariatu w Szkole w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie
  Wsparcie merytoryczne, apele tematyczne w szkole uwrażliwiające na potrzeby drugiego człowieka oraz promujące wolontariat. Stały kontakt z koordynatorami. Koordynatorzy szkolni organizują pracę wolontariuszom na świetlicach szkolnych oraz angażują w inne czynności na terenie szkoły. Odbywa się również dyżur wolontariuszy w przedszkolu w Nowej Wsi, gdzie młodzież czyta bajki najmłodszym.
 • Centrum wolontariatu w Warszawie
  Comiesięczne spotkania koordynatorów wolontariatu w OPS, a także udział w organizowanych szkoleniach i warsztatach które mają na celu podniesienie umiejętności i rozwój kompetencji wśród koordynatorów. Stały kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

KLUB WOLONTARIUSZA

Liczba spotkań: Odbyło się 9 spotkań Klubu Wolontariusza w Gminnym Centrum Wolontariatu w Opaczy- Kolonii. Wolontariusze z klubu wolontariusza wzięli udział w 3 wyjściach.

Uczestnicy: 25 wolontariuszy z terenu Gminy Michałowice skorzystało ze spotkań w ramach Klubu Wolontariusza. Z czego 6 osób spośród uczestników to mężczyźni, a 19 to kobiety. Do naszego Klubu najchętniej zaglądają osoby w wieku gimnazjalnym. 11 osób to uczniowie Szkoły w Nowej Wsi, 8 osób spośród uczestników to młodzież ze szkoły w Michałowicach, a 3 osoby- są z Gimnazjum w Komorowie. Średnio w każdym spotkaniu brało udział 8 wolontariuszy.

Spotkania:

 • 16 luty "Pozytywnie zakręceni na wolontariat"
 • 16 marzec spotkanie międzypokoleniowe "SYRIA"
 • 20 kwiecień "Piramida wartości"
 • 18 maj "BEZ BARIER- niepełnosprawni są wśród nas"
 • 15 czerwiec "Wolontariusze - sami o sobie"
 • 28 wrzesień "Pozytywnie zakręceni na wolontariat cz. II"
 • 19 październik "Młodzi - kreatywni"
 • 16 listopad "Emocje"
 • 21 grudzień "Spotkanie Bożonarodzeniowe"

Wyjazdy:

 • „Niewidzialna wystawa” w Warszawie
 • Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie
 • Spotkanie integracyjne w pizzerii w Pruszkowie

Klub zaangażował się w realizacje następujących działań:

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka w Opaczy w którym wzięło udział 7 wolontariuszy z Klubu Wolontariusza. Wolontariusze, pomagali organizatorom i byli odpowiedzialni za prace organizacyjno- porządkowe na terenie pikniku oraz dbali o stoisko w którym dzieci mogły przygotować laurki. Zajmowani się również przeprowadzeniem konkursów z nagrodami.

W ramach spotkania „Zakręceni na wolontariat” uczestnicy Klubu uczyli się skręcać balony. Skręcone balony w formie kwiatków wraz z karteczkami m.in. „Miłego dnia”, „Uśmiechnij się” zostały wręczane mieszkańcom Opaczy – Kolonii. W ramach akcji promowania uśmiechu i zachęcania do dzielenia się z innymi.

Kartki świąteczne, na spotkaniu klubu wolontariusza 7 wolontariuszy przygotowało kartki świąteczne oraz ozdoby choinkowe. Przygotowany kartki zostały przekazane do sklepów w których zorganizowana został akcja „Podziel się z sąsiadem”. Kartkę świąteczną przekazaliśmy również Wójtowi Gminy.

Wolontariusze z Klubu, włączają się również w Akcję "Podziel się z sąsiadem" . Promując zbiórkę w okolicznych sklepach.

Regulamin Klubu

W 2013 roku, zastała dokonana analiza poprzedniego regulaminu i jego weryfikacja, co skutkowało jego uaktualnieniem

STRONA INTERNETOWA

W 2013 roku, powstała i zaczęła funkcjonować strona internetowa wolontariatu. Stronę internetową można odnaleźć pod adresem: wolontariat.michalowice.pl. Na stronie internetowej można znaleźć informacje o tym: czym jest wolontariat, jak skorzystać z pomocy wolontariusza, jak zostać wolontariuszem, a także w jaki sposób można się z nami skontaktować. Na stronie nie zabrakło również informacji dotyczących Klubu Wolontariusza, Szkolnych Klubów Wolontariusza, historii wolontariatu w Gminie Michałowice, Galerii w której umieszczone są zdjęcia z bieżących wydarzeń w jakich biorą udział wolontariusze. Aby każdy odwiedzający stronę wolontariatu, miał dostęp do bieżących wydarzeń powstała zakładka aktualności – w których w przeciągu roku pojawiło się 35 różnego rodzaju artykułów oraz wpisów. Strona na bieżąco jest uaktualniana.

Funpage na Facebook’u

1. Klub Wolontariusza Gminy Michałowice, dostępny dla wolontariuszy jako platforma komunikacji z młodzieżą. Poprzez facebook’a mamy stały kontakt z wolontariuszami i na bieżąco możemy się informować. Grupa obecnie ma 41 członków.

2. Wolontariat w Gminie Michałowice, dostępny dla wszystkich osób jako sposób szybkiego dostępu do informacji na temat bieżących spraw wolontariatu. Obecnie mam 49 polubień.

PROMOCJA

Artykuły w prasie i na stronach internetowych

W trakcie bieżącego roku na temat wolontariatu pojawiały się artykuły w lokalnej prasie: Głos Pruszkowa, Gazeta WPR, Biuletyn informacyjny Gminy Michałowice a także na stronach internetowych.

Senatu RP

 • „Samorządowy Lider zarządzania 2013”

Urzędy Gminy:

 • „V Piknik Rodzinny w Opaczy –Kolonii”
 • „Odjazdowa Biblioteka”
 • „Gmina Michałowice Finalistą konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013”
 • „Gminne półkolonie”
 • „Mikołajkowa Niespodzianka”

GOPS Gminy Michałowice

 • „Bożonarodzeniowa zbiórka żywności”
 • „Gminny Dzień Wolontariusza”
 • „Mikołajkowa Niespodzianka”
 • „Work camp oczami wolontariuszy”
 • „Finał Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania”
 • „Niewidzialna wystawa”
 • „Akcja podziel się z sąsiadem”