W dniu 25.03.2017 roku odbyło się szkolenie dla wolontariuszy z pierwszej
pomocy przedlekarskiej. W trakcie pięciogodzinnego szkolenia 10
wolontariuszy poznawało takie zagadnienia jak: motywacja do udzielania
pierwszej pomocy, aspekty prawne, zasady wzywania służb ratowniczych, zasady
ustalania funkcji życiowych (oddechu), postępowanie z osoba nieprzytomną,
opatrywanie ran i złamań i inne . W trakcie kursu uczestnicy mogli ćwiczyć w
praktyce swoje umiejętności na fantomach pod okiem profesjonalistów. Na
zakończenie kursanci otrzymali dyplomy, materiały szkoleniowe i mini
apteczki.

Poprawiony (wtorek, 04 kwietnia 2017 16:02)